Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Συλλογή και χρήση Πληροφοριών

  1. Σκοπός επεξεργασίας

Με το παρόν κείμενο ζητάμε τη συναίνεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων από το gymleader.gr για τη δημιουργία και διατήρηση του προσωπικού σας προφίλ καταναλωτή. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών μας καθώς και η παροχή προσποιημένων προτάσεων και προσφορών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

 

  1. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε.

Εφόσον συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα συλλέγουμε τα εξής:

 

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνσή, πληροφορίες που μας δίνετε εσείς μέσα από τις αγορές σας, επικοινωνίες με την εξυπηρέτηση πελατών που πραγματοποιήθηκαν είτε τηλεφωνικά είτε με άλλους τρόπους ( πχ email, επιστολή, κλπ), στοιχεία και πληροφορίες από την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο, πόσο συχνά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα gymleader.gr και κατηγορίες προϊόντων που επιλέγετε, πληροφορίες από online έρευνες διαγωνισμούς κλπ.

 

  1. Ασφάλεια επεξεργασίας.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικά για το gymleader.

Αναλαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, το gymleader διαθέτει διαδικασίες ασφάλειας με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  1. Άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν αυτό την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ 11-13 Ν. 2472/1997)

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας με επιστολή στο Gym Leader στη διεύθυνση Σερρών 48 Κορυδαλλός με email.

 

Από τον Μάϊο του 2018 βρίσκεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (υπ’αριθμ. 2016/679 κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .) Στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα σας που απορρέουν αυτό τις διατάξεις του κανονισμού.

  • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωσή επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
  • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας.
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
  • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.